پرتال تجارت برای اولین بار در کشور اقدام به ایجاد زیر ساخت فنی لازم برای برگزاری مزایده به صورت آنلاین نموده است. تمام اعضای پرتال قادر هستند در چهارچوب قوانین و مقررات کشور محصولات اعم از کالا و یا خدمت خود را برای فروش به بالاترین قیمت در این بخش عرضه نمایند.

از آنجائیکه در یک رویه استاندارد لازم است موضوع مزایده برای تضمین فروش آن به بالاترین قیمت و در چهارچوب مزایده در اختیار برگزار کننده مزایده قرار گیرد و این امر در شرایط فعلی کشور ما اساساً امکان پذیر نیست لذا در صورت ارسال یک محصول به مزایده، فروشنده موظف به فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی است و در صورت امتناع از این امر پس از پایان مزایده، هویت واقعی وی به صورت رسمی در همین صفحه منتشرشده و دسترسی وی به پرتال تا زمان جلب رضایت کتبی خریدار مسدود خواهد شد.

در نظر داشته باشید پرتال فعلاً از برگزاری این مزایده هیچ منفعتی مادی نداشته و در صورت لزوم قبل از انجام معامله نسبت به هویت و صلاحیت فروشنده اطلاعات لازم را کسب و قبل از مشاهده و تحویل گرفتن محصول، هیچ وجهی پرداخت ننمایید.

سیم کارت انگلستان یا انگلیس با پیش شماره 0044
قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش دامنه یک دقیقه "Portal.Trade" به بالاتر پیشنهاد
قیمت: مزایده
بالاترین پیشنهاد ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مزایده پایان یافته
[ ۱ پیشنهاد ]
مزایده