۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

محصولات و خدمات ثبت شده

چگونه خرید کنید

پرتال تجارت چه مزایایی برای کسب و کار من ایجاد می کند؟

Loading

عضویت در سایت

ورود به پرتال مشتریان درگاه تجارت

مرا به خاطر بسپار

ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﭘﺮﺗﺎل ﺗﺠﺎرت

کتاب سال  

کتاب سال درگاه تجارت با محتوای معرفی تمام کسب و کارهای موجود در پرتال تجارت در پایان هر سال چاپ و با همکاری برند «تشریفات تجاری ایران» توزیع خواهد شد. درج محتوا شامل نام کسب و کار، نوع فعالیت و اطلاعات تماس در یک کادر استاندارد رایگان خواهد بود. تبلیغات در این کتاب شامل هزینه خواهد بود و از صاحبان صنایع و برندهای تجاری برای حمایت مالی دعوت به همکاری می شود.

رویـدادهای تجـاری

Loading